Moravské zemské muzeum
Národní muzeum

20. 9. 2010 – 15. 1. 2011

Společně s uvedením výstavy Poklady Moravy představí Jihomoravský kraj ve foyer nové budovy Národního muzea své „poklady“. Na malém prostoru chce prezentací nazvanou JIHOMORAVSKÝ KRAJ – POKLADY – TRADICE – INSPIRACE ukázat alespoň několik věcí, které nejsou notoricky známé ale patří neoddělitelně k jeho minulosti, současnosti i budoucnosti.

Plánovaný archeopark Pavlov, z jehož území pocházejí unikátní nálezy z období paleolitu, doby lovců mamutů nebo slovanské hradiště v Mikulčicích, centrum Velkomoravské říše, kde si v roce 2013 připomeneme 1150 let od příchodů slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Vzpomenut bude i pobyt římských legií nedaleko Mušova, stejně jako národní kulturní památka Světelský oltář – mimořádné pozdně gotické řezbářské dílo pocházející z Podunají a zdobící dnes kostel sv. Barbory v Adamově. Památník Mohyla míru byl postavený na památku vojáků padlých v bitvě u Slavkova, zároveň je i prvním válečným památníkem nesoucím mírové poselství. Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě u Brna otevřel veřejnosti prostory nejstaršího kláštera na Moravě a umožnil tak na místě prezentovat největší klášterní knihovnu s 65 tisíci svazky, devíti sty rukopisy a prvotisky.

Většina návštěvníků bude mít poprvé možnost uvidět skvosty největší: archeologické nálezy dokumentující pobyt Římanů na území jižní Moravy, knížecí korunu, meč moravského hejtmana, bleskosvod Prokopa Diviše ale také insignie Masarykovy univerzity a jezdeckou uniformu T. G. Masaryka.

Záměrně jsou volena místa a věci jen útržkovitě, protože bohatství kraje je nejen v historii, slovesnosti, ale především v umu a vědění jeho obyvatel. Jihomoravský kraj chce touto prezentací pozvat návštěvníky k bližšímu poznávání všech oblastí svého života.

© Moravské zemské muzeum 2010, vytvořila Adamna NET (www.adamna.net)
bground