Moravské zemské muzeum
Národní muzeum

1. duben 2011 – 15. květen 2011
„Kulturní a přírodní bohatství Vysočiny“

Vysočina se představuje od 1. dubna do 15. května 2011 formou muzejně galerijní výstavy doplněné audiovizuálními prvky – s cílem vyzvat ke skutečné návštěvě kraje. V průběhu šesti týdnů dojde třikrát k obměně exponátů a to tak, aby se do projektu mohla zapojit všechna muzea a galerie zřizované krajem Vysočina a chybět nebudou ani fotografie významných městských památkových lokalit a vysočinské krajiny. Dalším zajímavým doplňkem je projekce oceněného propagačního filmu o Vysočině a interaktivní prvky zde zastupují dva infokiosky, kde si zájemci mohou ověřit turistické možnosti a cíle a vyzkoušet si novou naučně zábavnou hru Objevuj a poznávej Vysočinu. Po tomto základním seznámení návštěvníci jistě neodolají a aktivně se zapojí do dalšího poznávání Vysočiny.
Významnou částí výstavy je rovněž prezentace modelu zámeckého areálu s bazilikou sv. Prokopa v Třebíči. Tato národní kulturní památka prochází v současné době generální rekonstrukcí. V hlavní zámecké budově, která je sídlem Muzea Vysočiny Třebíč, realizuje kraj Vysočina projekt s názvem „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ a Město Třebíč je investorem projektu „Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou interaktivní expozicí – Vnímání všemi smysly“. Veškeré zde prováděné rekonstrukční práce jsou směřovány k podpoře cestovního ruchu na Vysočině.
Autoři prezentace kraje Vysočina věří, že výstava návštěvníky zaujme, osloví a vyzve k vlastní návštěvě Vysočiny, která poté určitě nebude jediná.

Expozice "Kulturní a přírodní bohatství Vysočiny"

Slavnostní zahájení prezentace kraje Vysočina

Slavnostní zahájení prezentace kraje Vysočina

Slavnostní zahájení prezentace kraje Vysočina

© Moravské zemské muzeum 2010, vytvořila Adamna NET (www.adamna.net)
bground