Moravské zemské muzeum
Národní muzeum

Velkorysá akce, která od května do září roku 1928 ovládla nově
vybudovaný areál na okraji Brna. Jejím cílem bylo představit úspěchy
prvního desetiletí nového státu, a to v hospodářství, vědě i umění.
Funkcionalistické výstaviště vzniklo dle návrhu Josefa Kalouse, realizací
byl pověřen Emil Králík. Záštitu nad akcí převzal prezident republiky
T. G. Masaryk.

Největší výstavní počin meziválečného období přinesl expozice věnované
školství (od základního po vysoké, včetně škol odborných a uměleckých),
vědy (pavilon Člověk a jeho rod s rekonstrukcí mamuta), umění,
uměleckého průmyslu, samosprávy (s pavilony města Prahy, města Brna
a země Moravy), zemědělství (vzorový elektrostatek) a zahradnictví.
Součástí výstavy byla kolonie Nový dům v jedné z brněnských čtvrtí,
reprezentující vzor soudobého moderního bydlení.

Výstavní kino mělo na programu naučné filmy ze všech odvětví vědy
a průmyslu, reklamní pavilon Radiojournalu svými prosklenými stěnami
nabídl návštěvníkovi pohled na studiovou práci v novém médiu.
K odpočinku lákal zábavní park s loutkovým divadlem, akváriem
a pouťovými atrakcemi. Jiří Mahen inspiroval výrobu impozantní Pamětní
knihy: podpis v ní svědčil nejen o návštěvě této akce, ale též o věnování
finančního příspěvku organizaci zvané Péče o mládež, která se starala
o děti sociálně slabé a osiřelé.

Výstavou žilo celé Brno: ve stylu funkcionalismu byla vybudována nová
Městská ubytovací kancelář, aby organizovala návštěvy z celé republiky
(byly vypravovány zvláštní vlaky) i ze zahraničí. O výstavě referoval denní
tisk v pravidelných rubrikách, vyšla zvláštní čísla periodik a pamětní tisky,
vznikly populární písně.

V rámci akce byly pořádány slavnosti s ohňostrojem, koncerty nebo
speciální dny: dětský (se soutěžemi), dělnický (se sníženým vstupným),
studentský nebo zemědělský (velký krojovaný průvod městem).
Organizátory a tvůrce jistě potěšila slova Karla Čapka v Lidových
novinách 1. července 1928: „To je tak překvapující podívaná, velkorysá
a plná čistoty, že žádná výstava, kterou jsem kdy viděl, se jí nevyrovná…
V tom je tolik moderního ducha, tolik opravdu soudobé jasnosti a určitosti,
že po této velké a podařené ukázce bychom si měli ve všem podnikání
a projektování říci: Aha, tedy takhle se to má dělat.“

© Moravské zemské muzeum 2010, vytvořila Adamna NET (www.adamna.net)
bground