Moravské zemské muzeum
Národní muzeum

Jedno z typických vyjádření barokní zbožnosti na Moravě mělo podobu
poutí, jež se koncentrovaly vedle míst lokálního významu (například
Vranov, Provodov, sv. Antoníček u Blatnice) do několika středisek se
širším dopadem (Hostýn, Sv. Kopeček, Frýdek, Velehrad, Brno – P. Maria
Svatotomská a Tuřanská, Žarošice, Hluboké Mašůvky).

Typickým představitelem tohoto období je poutní místo Tuřany u Brna
legendicky spojované s příchodem věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Morava se stala po třicetileté válce také centrem rozvoje barokní hudební
kultury, která sem přicházela z Itálie, a to především prostřednictvím
císařského dvora ve Vídni. Ve druhé polovině 17. století proslula bohatým
hudebním životem Kroměříž. Jako trubač a skladatel zde sloužil Pavel
Josef Vejvanovský (kolem 1639 – 1693). Ve dvacátých až třicátých letech
18. století vznikla na Moravě tři centra provozování italských oper: zámek
Jaroměřice nad Rokytnou hraběte Jana Adama Questenberga, dále
biskupská sídla Kroměříž a Vyškov za kardinála Wolfganga Hannibala
Schrattenbacha a také Holešov, sídlo hraběte Františka Antonína
z Rottalu. Jako autoři oper se zde uplatnili i domácí skladatelé František
Antonín Míča (1696 – 1744) a Václav Matyáš Gurecký (1705 – 1743).
Ve druhé polovině 18. století vznikaly na Moravě v prostředí klášterů
a menších měst tzv. hanácké zpěvohry, řadící se do okruhu pololidových
zpěvoher v českém jazyce s uplatněním prvků hanáckého dialektu.
U mnohých z nich dnes neznáme autory textů ani hudby a neznáme ani
způsoby, jakými byly prováděny. Nejznámější hanáckou zpěvohrou je
Opera o Landeborkovi (Kterak Landebork od Prahe z království českého
ani nepškna s Bohem hébal), pravděpodobně od skladatele Josefa
Schreiera, kantora z Bílovic u Uherského hradiště (1718 – ?). Z dalších
zmiňme například hru Pargamotéka, pojednávající o pragmatické sankci
a válkách o rakouské dědictví, či nejmladší z těchto her nazvanou
Zpěvohra o císaři Josefovi II.

© Moravské zemské muzeum 2010, vytvořila Adamna NET (www.adamna.net)
bground