Moravské zemské muzeum
Národní muzeum

Starý paleolit – zahrnuje oblast od první návštěvy člověka na území
historické Moravy. První obyvatelé Moravy, asi lidé typu Homo
heidelbergensis, se na Moravě sporadicky objevují pravděpodobně před
1 milionem let. Svědčí o tom ojedinělý nález opracovaného valounu
z cihelny na Červeném kopci v Brně, který je starší než 800 000 let.
Významným objevem té doby bylo užívání ohně (Stránská skála).

Střední paleolit – zahrnuje údobí mezi 300 000 a 40 000 lety. Převaha
osídlení Moravy spadá do úseku mezi 100 000 a 40 000 lety, kdy
neandertálci osídlili nejen některé jeskyně, ale zakládali svá tábořiště
také na mnoha místech pod širým nebem. V jeskyni Kůlna byly nalezeny
doklady jejich opakovaného pobytu v průběhu asi 80 000 let (120 000 –
40 000).

V údobí mladého paleolitu (40 000 – 10 000 let) vznikla na Moravě
mimořádná kultura lovců mamutů (pavlovien), známá zejména
z nalezišť Dolní Věstonice, Předmostí, Pavlov, Petřkovice, proslulá svými
jedinečnými uměleckými výtvory. K nim se řadí nález hrobu muže šamana
a soška mamuta z Předmostí (exponáty ve výstavě). Závěrečnou fázi
mladého paleolitu tvoří kultura lovců sobů (magdalénien 15 000 – 10 000),
z níž se dochovalo také několik významných uměleckých děl (jeskyně
Pekárna).

© Moravské zemské muzeum 2010, vytvořila Adamna NET (www.adamna.net)
bground