Moravské zemské muzeum
Národní muzeum

Kolem poloviny 6. tisíciletí př. n. l. dochází na našem území k převratné
kulturní a ekonomické změně, která bývá nazývána „neolitickou revolucí“
(zakládání stálých sídlišť, pěstování zemědělských plodin a chov
dobytka, výroba keramiky, broušených a vrtaných nástrojů). Tato nejstarší
zemědělská civilizace je na Moravě reprezentována kulturou s lineární
keramikou. Jednou z nejvýznamnějších lokalit pro poznání tohoto období
jsou Vedrovice u Moravského Krumlova, kde mimo sídliště bylo objeveno
a prozkoumáno i jedno z prvních známých pohřebišť.

V roce 2006 Moravské zemské muzeum Brno zakoupilo jednu z největších
soukromých sbírek u nás, známou i ve světě, sbírku Františka Vildomce.
Soubor obsahuje řadu evropsky proslulých unikátů z období kultury
s moravskou malovanou keramikou – hlubokomašůvecká „Venuše“,
Střelická váza, malované nádoby, kultovní předměty. Muzeum „přeneslo“
sbírku Františka Vildomce do svého objektu v Jevišovicích a vytvořilo tak
soukromé provorepublikové „muzeum v muzeu“.

© Moravské zemské muzeum 2010, vytvořila Adamna NET (www.adamna.net)
bground