Moravské zemské muzeum
Národní muzeum

Pořádající instituce

Moravské zemské muzeum

Národní muzeum

Místo konání výstavy

nová budova Národního muzea (bývalá budova Federálního shromáždění), Vinohradská 1, Praha 1

Datum konání výstavy

21. 9. 2010 – 6. 7. 2011

Autoři scénářů

Paleolit – PhDr. Karel Valoch, Dr.Sc.
Neolit – PhDr. Alena Humpolová
Doba bronzová – PhDr. Milan Salaš, DSc.
Doba laténská, doba římská a stěhování národů – PhDr. Jana Čižmářová
Velká Morava – Veligrad - doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
Středověk – PhDr. Zdena Měchurová, CSc.
Mgr. Dagmar Grossmannová
Novodobé dějiny Moravy – Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Blecha
PhDr. Hana Dvořáková
Mgr. Andrea Jochmanová,  Ph.D.
PhDr. Alena Kalinová
Mgr. Hana Kraflová
PhDr. Jarmila Pechová
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D.
Mgr. Irena Veselá, Ph.D.
Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
Dětské muzeum MZM – PaedDr. Zdeňka Poláková

Architektonické zpracování

ak. arch. Daniel Dvořák

Garant výstavy

Mgr. Eva Pánková

Grafické zpracování

Grafické studio Pyramide
Grafické studio Máša
Ing. Jiří Skalský, Moravské zemské muzeum

Realizace výstavy

DESTIN
Výstavní oddělení Moravského zemského  muzea  pod vedením Radmily Jarešové

Spolupráce na překladech

PhDr. Pavla Seitlová, MZM

PR a marketingová podpora

Oddělení komunikace a marketingu MZM
Eva Pánková, Ludmila Daňková, Romana Jalůvková

Spolupracující instituce

Archaia Brno
Archiv města Brna
Biskupství brněnské
Český rozhlas Praha
Česká televize
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Knihovna Libri prohibiti
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
Moravská galerie Brno
Moravská zemská knihovna
Moravský zemský archiv
Muzeum Brněnska
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
Muzeum města Brna
Muzeum Vyškovska
Národní památkový ústav, pobočka Brno – město
Okresní archiv Jihlava
Olomoucké arcibiskupství
Regionální muzeum v Mikulově
Regionální muzeum Vysoké Mýto
Sbírky Pražského hradu
Slezské zemské muzeum Opava
Slovácké muzeum Uherské Hradiště
Slovenské národné múzeum – Archeologické muzeum, Bratislava
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
Vědecká knihovna v Olomouci
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc

Ve výstavě byly použity obrazové podklady z následujících publikací

Bystřec – O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřece 1975–2005. Brno 2006. – Belcredi, L.
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha 2008. – Brych, V. – Rendek, J.
Ženy a milenky českých králů. Praha 1995. – Čechura, J. – Hlavačka, M. – Maur, E.
Matthias Corvinus – The King. Catalogue of exhibition. Budapest 2008.
Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci. Archaeologia historica 6, 1981, 333–360 – Michna, P. J.
Moravští Lucemburkové, Sborník prací Muzea města Brna Forum Brunense. Vydalo Muzeum města Brna při příležitosti konání výstavy Moravští Lucemburkové
1350–1411 na hradě Špilberku v červnu až prosinci 2000. Brno 2000.
Mstěnice. Zaniklá středověká ves. 3. Raně středověké sídliště. Brno 2000. – Nekuda, V.
Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550, I. úvodní svazek, Olomouc 2002.
Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha 2001. – Plaček, M.
Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV.století. Sborník a katalog výstavy pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem
města Brna k 700. výročí tragické smrti Václava III., posledního českého krále z dynastie Přemyslovců. Olomouc, Brno 2006.

© Moravské zemské muzeum 2010, vytvořila Adamna NET (www.adamna.net)
bground